کتاب کار ریاضی (اشکال هندسی) 1

تومان22,000

از آنجا که یادگیری مفاهیم ریاضی از ابتدای کار ممکن است برای بسیاری از نوآموزان دشوار و نامفهوم باشند. کاربرگ ریاضی مداد سبز راه حل بسیار مناسبی برای یادگیری درس ریاضی در همان ابتدای دوره تحصیلی می باشد.

تعداد صفحات

45 صفحه

سایز فایل

4.55 MB

فرمت فایل

PDF

از جمله کتاب های ارائه شده برای نوآموزان پیش دبستانی، کتاب کار ریاضی پیش دبستانی می باشد. ریاضیات چیزی است که در تمام طول زندگی از چیزهای کوچک گرفته تا بزرگ لازم خواهد شد، بنابر این شمارش در تمام جنبه های زندگی قابل مشاهده است. در واقع کودکان می توانند با ارائه راه حل ها مربوط به کاربرگ های هر درس روز به روز خلاقیت خود را گسترش دهند.

از آنجا که یادگیری مفاهیم ریاضی از ابتدای کار ممکن است برای بسیاری از نوآموزان دشوار و نامفهوم باشند. کاربرگ ریاضی مداد سبز راه حل بسیار مناسبی برای یادگیری درس ریاضی درابتدای دوره تحصیلی است.

از جمله مطالبی که در کتاب کار ریاضی مد نظر گرفته میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش نوشتن اعداد

آموزش دسته بندی اشکال

معرفی اشکال هندسی

آموزش شمارش و الگو