ایده های آشپزی برای کودکان

بیشتر بچه ها به بازی کردن با وسایل آشپزخانه  و کمک به والدین یا بودن در محیط آشپزخانه را بسیار دوست دارند. بچه ها دوست دارند در آشپزخانه کنار مادرشان در حین آشپزی کردن بایستند و قسمتی از کار را آنها انجام دهند. این کار می تواند باعث می‌شود تا ضمن لذت بردن از فرایند همکاری، چیزهای زیادی هم بیاموزد و تاثیرات بسیار خوب و مثبتی روی سلامتی روانی کودکان نیز داشته باشد.