کارگاه نقاشی کودکان

آموزش نقاشی از جمله مهارت هایی است که بهتر است به آن توجه شود.نقاشی فقط یک سرگرمی نیست بلکه تمام حواس حسی و حرکتی کودک را درگیر میکند.همچنین کودکان با نقاشی تمام تجربه های احساسی اعم از غم ،ترس، شادی و … را بدون آنکه به زبان بیاورد روی کاغذ به تصویر میکشند.  مهم نیست که سطح مهارت کودک شما چقدر است، فقط کافی است آنچه را که احساس می‌کند، روی کاغذ یا بوم به تصویر بکشد. این کار نوعی روش هنر درمانی است و به کاهش استرس در کودک شما کمک زیادی می‌کند.

نقاشی می تواند در برقراری ارتباط با دنیای بیرون، نقش مهمی ایفا کند، هنگامی نقاشی هر سه بخش  از بدن یعنی دست، چشم و مغز فعالیت دارد وباعث آگاهی فضایی آن‌ها می شود. در واقع نقاشی دریچه ای به سوی خلاقیت کودکان و شکوفایی احساسات هنری کودکان است.